Izvještaj

Poštovani klijenti,

U skladu sa Zakonom o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama, banka je u obavezi da vam dostavi godišnji izvještaj o naknadama.
Izvještaj o naknadama sadrži pregled svih naknada i kamata, koje su Vam naplaćene po svakom od transakcionih računa, koje imate u Ziraat Bank AD Podgorica, u periodu od 01.01.2023.godine do 31.12.2023.godine.
Izvještaj o naknadama Vam šaljemo jednom godišnje, bez naknade i to na Vašu e-mail adresu, ukoliko ste istu registrovali u Banci. 
Papirnu formu izvještaja možete besplatno dobiti posjetom našoj najbližoj poslovnici.

Vaša Ziraat banka.