Informacija za klijente - kamatne stope

Poštovani klijenti,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je Ziraat Bank Montenegro AD snizila kamatne stope na određene vrste kredita i to:

Vrsta kredita

 

Trenutne stope

Nove stope

 

 

Rok

Rok

 

Oznaka grupe klijenata

do 36 mjeseci

37-72 mjeseca

do 36 mjeseci

37-72 mjeseca

Keš krediti

Javni sektor

4.90% - 9.50%

7.10 - 10.55%

4.90% - 7.50%

6.50% - 8.50%

 

Privatni sektor

5.50% - 9.50%

7.50% - 11.50%

5.50% - 7.50%

6.50% - 9.00%

Naknada za obradu

 

Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva za sve kredite do 3.000eur

Oznaka grupe klijenata

Do 120 mjeseci

 

Do 120 mjeseci

 

Hipotekarni krediti

Javni sektor

5.50% - 10.50%

5.50% - 8.50%

 

Privatni sektor

6.50% - 10.50%

6.00% - 8.50%

Oznaka grupe klijenata

Do 12 mjeseci

 

Do 12 mjeseci

 

Overdraft

Sve grupe

9.00% - 16.00%

9.00% - 14.00%


Ova ponuda je validna do 31/12/2024.godine.

Nadamo se da će ova ponuda dodatno učvrstiti našu tradicionalno dobru konkuretnu poziciju u segmentu kredita stanovništva.