Kartično poslovanje

Debit Mastercard beskontaktna platna kartica

Ova kartica je namijenjena prvenstveno redovnim klijentima, ali i drugim fizičkim licima koji nakon otvaranja transakcionog računa mogu postati korisnici Debit Mastercard kartice našeg izdanja.

Debit Mastercard kartica je pravi izbor za sve one koji žele na savremen način da raspolažu svojim sredstvima. Sredstva na računu su dostupna u svakom trenutku, nezavisno od toga da li ste u zemlji ili u inostranstvu, bez rizika posjedovanja gotovine, uz mogućnost njenog jednostavnog podizanja.

Brojne su prednosti koje pruža naša Debit Mastercard kartica:

- Besplatno izdavanje kartice

- Besplatno održavanje kartice

- Besplatno podizanje gotovine na našim bankomatima

- Besplatan SMS servis

- Besplatno plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu

- Korišćenje kartice za kupovinu putem interneta

Prednosti beskontaktnog plaćanja

Mastercard beskontaktno plaćanje je brz i jednostavan način plaćanja gde god da se nalazite. Neophodno je samo da prislonite Vašu beskontaktnu karticu na POS terminal i Vaša transakcija je izvršena.

Brojne su prednosti beskontaktnog plaćanja:

- Omogužava Vam brzo i efikasno plaćanje na mjestima gde su ti zahtjevi najvažniji, kao što je to na primjer na naplatnim punktovima, benzinskim stanicama, restoranima brze hrane, stadionima kao i  mnogim drugim mjestima.

- Imate tačno onoliko sitnog novca koliko vam je potrebno, tako da ne morate da brinete o tome da li imate sitan gotov novac kod sebe.

- Imate bolji pregled svih svojih kupovina nego kada plaćate gotovinom.

- Imate sve pod kontrolom - nikada ne morate da ispuštate iz ruke Vašu karticu.

- Nema slučajnih plaćanja - Vaša kartica mora biti u blizini čitača kako bi radila.

- Nema duple naplate - čak i kada prislonite karticu više od jednog puta, biće Vam naplaćeno samo jednom.

Gdje god vidite znak za beskontaktno plaćanje,  možete jednostavno da prislonite svoju karticu na kojoj je omogućeno beskontaktno plaćanje i na taj način izvršite transakciju.

Beskontaktno plaćanje koristi skriveni ugrađeni kompjuterski čip i antenu za radio frekvenciju. Nakon što prislonite svoju beskontaktnu karticu detalji plaćanja se šalju bežičnim putem u Mastercard mrežu. 

Kako bi beskontaktno plaćanje bilo jednostavno i lako, kao i plaćanje gotovinom, trgovci kod kojih je omogućeno beskontaktno plaćanje ne zahtijevaju PIN za sve manje kupovine do 15 EUR. Ipak, radi Vaše zaštite, za sve kupovine u iznosu od preko 15 EUR, potreban je PIN.