E-bank servis za stanovništvo

Ovu uslugu možete koristiti sa svog radnog mjesta, od kuće ili sa bilo kog drugog mjesta, bilo kada u toku dana, bez obzira na radno vrijeme banke.

Osnovni uslov za korišćenje e-bankinga:

- računar određenih karakteristika
- konekcija na Internet
- otvoren tekući račun u Ziraatbank Montenegro

Korišćenje e-banking usluge Vam omogućava:

- Brz i pouzdan način za obavljanje platnog prometa
- Jednostavna upotreba web platforme koja omogućava mobilnost;

Neophodna dokumentacija:

- zahtjev ( pristupnica ) za korišćenje e-bankinga,
- ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva za fizička lica

Uz navedenu dokumentaciju, dobijate i uputstvo za aktivaciju usluge, dok na sajtu banke imate dostupno i kompletno uputstvo.