Gotovinski krediti za penzionere


Opis:                                       

Gotovinski krediti za penzionere su namijenjeni klijentima koji primaju redovnu penziju preko transakcionog računa otvorenog kod Banke. Ova vrsta proizvoda uključuje prenos kompletnog iznosa kredita na račun klijenta koji se može koristiti bez ikakvih ograničenja. Odobrenje kredita, njegovog iznosa i ročnosti određuje se u zavisnosti od kreditne sposobnosti i ukupne zaduženosti klijenta.

Glavne karakteristike kredita:

 • Do 15.000 EUR
 • Rok dospjeća (otplate) od 3 do 120 mjeseci
 • Nominalna kamatna stopa od 7,75% godišnje
 • Provizija za obradu kredita od 1,00% od iznosa kredita

Sredstva obezbjeđenja kredita:

 • Administrativna zabrana na penziju
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje podnosioca zahtjeva za kredit i/ili žiranata
 • Polisa životnog osiguranja koja pokriva cjelokupan iznos kredita
 • Druga sredstva obezbjeđenja koja se smatraju odgovarajućim  od strane uprave Banke

(Banka zadržava pravo da prihvati alternativne vrste obezbjeđenja kredita, a na osnovu procjene rizika podnosioca zahtjeva za kredit)

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Saglasnost za pristup Regulatornom kreditnom birou
 • Administrativna zabrana na penziju
 • Kopija lične karte
 • Blanko mjenica

Reprezentativni primjer:

U tabeli ispod prikazan je reprezentativni plan otplate Ziraat gotovinskog kredita za penzionere;

Primjer otplate keš kredita za penzionere

Iznos

15.000 EUR

Rok otplate

60 mjeseci

Nominalna Kamatna Stopa

7,75%

Mjesečni Anuitet

 302,31 EUR

 Provizija za obradu kredita

 150 EUR

Ukupna kamata

 3.138,55 EUR

Efektivna kamatna stopa

 8,50%

Ukupan iznos koji klijent plaća (*)

 18.293,55 EUR


(*)Ukupnan iznos koji klijent plaćauključuje iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, mjenicu od 2,00 EUR i troskove uvida u Regulatorni kreditni biro od 3,00 EUR.

U obračun ukupnih troškova kredita i efektivne kamatne stope nijesu uključeni troškovi osiguranja života. Ovi troškovi će biti uključeni u konačni obračun.