Krediti

Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu

Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu je proizvod Banke namijenjen fizičkim licima koja su klijenti Banke. Klijentom Banke se smatra fizičko lice koje redovno prima platu ili penziju na transakcionom računu koji se vodi kod Banke. Kamatna stopa i naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja se definišu na osnovu boniteta klijenta, nivoa saradnje sa Bankom, ugleda i boniteta poslodavca. Kamata se obračunava konformnim metodom na mjesečnom nivou i naplaćuje se samo za iskorišćena sredstva iz dozvoljenog prekoračenja u toku mjeseca. Otplata glavnice je bazirana na mjesečnim prilivima na transakcionom računu klijenta i u potpunosti se otplaćuje prije dospijeća dozvoljenog prekoračenja.

Za klijente koji imaju ugovor o radu na neodređeno i koji primaju platu ili penziju preko računa otvorenog kod Banke, ovaj proizvod će automatski biti obnovljen kroz sistem ukoliko klijent nije imao kašnjenja u otplati kamate po dozvoljenom prekoračenju u trajanju dužem od 30 dana u proteklih 12 mjeseci. Za klijente koji nemaju ugovor o radu na neodređeno, dozvoljeno prekoračenje se može odobriti samo uz jemca.

Iznos dozvoljenog prekoračenja može da bude maksimum na nivou od 100% tromjesečnog prosjeka primanja.

Glavni uslovi:

 • Metod obračuna kamate: konformni
 • Valuta: EUR
 • Rok otplate: do 12 mjeseci (sa mogućnošću da se automatski može produžiti)
 • Iznos: minimum 100.00 EUR i maximum 15,000.00 EUR

Gotovinski krediti

Gotovinski krediti su namijenjeni klijentima koji imaju redovna primanja plate ili penzije na transakcioni račun otvoren kod Banke. Odobravanjem ovakvog kredita, sredstva se prenose na transakcioni račun klijenta i klijent ih može koristiti bez ograničenja. Odobrenje ovog kredita u smislu iznosa i roka dospeća je striktno povezano sa bonitetom klijenta i ponuđenim sredstvima obezbjeđenja.

Plan otplate kredita ovog tipa kredita može biti pripremljen sa jednakim mjesečnim anuitetima, jednakim glavničnim ratama ili specifično (u skladu sa zahtjevom klijenta, uzimajući u obzir primarne izvore za redovnu otplatu kredita).

Glavni uslovi:

 • Obračun kamate: proporcionalan
 • Valuta: EUR
 • Rok otplate: do 60 mjeseci
 • Iznos: minimum 200.00 EUR i maximum 15,000.00 EUR

Potrošački krediti

Potrošački krediti su namijenjeni klijentima koji imaju redovna primanja plate ili penzije na transakcioni račun otvoren kod Banke. Ovaj tip kredita se realizuje na način da se sredstva iz kredita direktno prenose dobavljaču na osnovu dostavljene fakture. Da bismo mogli obraditi zahtjev za potrošački kredit potrebno je postojanje ugovora o poslovnoj saradnji kod kojeg klijent želi da putem potrošačkog kredita kupi proizvod.

Plan otplate kredita ovog tipa kredita može biti pripremljen sa jednakim mjesečnim anuitetima, jednakim glavničnim ratama ili specifično (u skladu sa zahtjevom klijenta, uzimajući u obzir primarne izvore za redovnu otplatu kredita).

Glavni uslovi:

 • Obračun kamate: proporcionalan
 • Valuta: EUR
 • Rok otplate: do 60 mjeseci
 • Iznos: minimum 200.00 EUR i maximum 15,000.00 EUR

Stambeni krediti

Stambeni krediti su dugoročni krediti koji su namijenjeni klijentima koji imaju redovna primanja plate ili penzije na transakcioni račun otvoren kod Banke. Ovaj tip kredita realizuje se na način da se sredstva iz kredita direktno prenose na račun prodavca/investitora koji prodaje nekretninu klijentu.

Plan otplate kredita ovog tipa kredita može biti pripremljen sa jednakim mjesečnim anuitetima, jednakim glavničnim ratama ili specifično (u skladu sa zahtjevom klijenta, uzimajući u obzir primarne izvore za redovnu otplatu kredita).

Glavni uslovi:

 • Obračun kamate: proporcionalan
 • Valuta: EUR
 • Iznos: minimum 10,000.00 EUR i maximum 100,000.00 EUR
 • Dokument na osnovu kojeg se bazira prenos sredstava je ugovor o kupoprodaji između klijenta Banke i prodavca/investitora.

Krediti na bazi depozita

Ovaj tip proizvoda namijenjen je svim građanima koji za cijeli period otplate kredita garantuju oročenim depozitom. Iznos depozita koji će služiti kao obezbjeđenje po kreditu treba da bude za 10% veći od glavnice traženog kredita. Da bi se odradila realizacija ovog kredita klijent treba da ima otvoren transakcioni račun i depozit kod Banke.

Plan otplate kredita ovog tipa kredita može biti pripremljen sa jednakim mjesečnim anuitetima, jednakim glavničnim ratama ili specifično (u skladu sa zahtjevom klijenta). Iznos depozita koji je ponuđen kao sredstvo obezbjeđenja ne smije biti niži od 110% glavnice kredita.

Glavni uslovi:

 • Obračun kamate: proporcionalan
 • Valuta: EUR
 • Obezbjeđenje: depozit 110%

Više informacija o kamatnim stopama, naknadama za obradu kredita i rokovima dospijeća za kredite građanima obratite se osoblju filijale.