Oročeni depoziti

Ukoliko raspolažete sa viškom novca polaganjem tog novca na štedni račun na određeni period, bićete u mogućnosti da ostvarite prihod po osnovu kamate koju će Vam Banka isplatiti.

Kao dio internacionalne Ziraat grupe uživamo povjerenje klijenata širom svijeta.

Tabelarni prikaz kamatnih stopa u odnosu na iznos i period oročenja:

  

 

Za informacije o depozitima u valuti USD kontaktirajte Banku na broj telefona (+382) 020 442 200 ili putem kontakt forme.

Otvaranjem štednog računa kod Ziraat Bank Montenegro AD:

  • Vaša štednja je sigurna jer štedite kod Banke koja ima izvrsnu reputaciju i jako povjerenje klijenata.
  • Imate mogućnost odabira da štedite na kraći vremenski period, do 12 mjeseci,
  • Imate mogućnost odabira da štedite na duži vremenski period, od 13 do 36 mjeseci,
  • Imate mogućnost da obračunata kamata po štednji bude isplaćena na Vaš račun.

Za sva dodatna pitanja na temu štednih računa i depozita na raspolaganju Vam stoji osoblje filijale.