Menadžment Banke

Glavni Izvršni direktor

Mustafa Şenman

Operacije, Izvršni direktor

Goran Bakić

Ekspozitura Podgorica

Direktor - Mensur Markišić

Računovodstvo, izvještavanje i budžetiranje

Direktor - Jelena Božović

Usklađenost poslovanja Banke

Rukovodilac - Milena Lakić

Upravljanje sredstvima i operacije sa finansijskim institucijama

Rukovodilac - Mirko Otašević

Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Rukovodilac - Slavko Gačević

Sektor za upravljanje kreditima

Rukovodilac - Vanja Kiković

Rizici

Rukovodilac - Nikola Vasilić

Interna revizija

Rukovodilac - Vladimir Zloković