Uprava Banke

Odbor direktora

Savaş Kölemen – Predsjednik Odbora direktora
Burcu Türker - Zamjenik Predsjednika Odbora direktora 
Ertan Aydɪn - Član Odbora direktora
Berrin Mahmutoğlu - Član Odbora direktora
Bilge Levent - Član Odbora direktora

Odbor za reviziju

Sinan Şahin
Arslan Aykut
Çetin Turan

Izvršni direktori

Mustafa Şenman - Glavni Izvršni direktor 
Goran Bakić - Izvršni direktor