Korespondentno bankarstvo

Kao kćerka-banka jedne od najvećih turskih banaka, Ziraat Bank Montenegro je potpomognuta sa razgranatom mrežom korespondentnog bankarstva majke-banke T.C.Ziraat Bankasi A.S. Turska.

Ova mreža svojim snažnim prisustvom u 18 zemalja širom svijeta doprinosi međunarodnim operacijama Banke, uz čiju podršku naše korespondentno bankarstvo takođe razvija i održava odnose s bankama i finansijskim institucijama širom svijeta.

SWIFT kod Ziraat Banke Montenegro je TCZBMEPG.

Lista korespondentnih banaka:

T.C ZIRAAT BANKASI (Ankara, Turkey)
SWIFT BIC: TCZBTR2A
EUR Račun: 999034055013
USD Račun: 999034055012
TRY Račun: 999034055014


KBC NV BELGIUM
SWIFT BIC: KREDBEBB
EUR Račun: 488-5921217-80

ZIRAAT BANK INTERNATIONAL AG (FRANKFURT AM MAIN, GERMANY)
SWIFT CODE: TCZBDEFF
EUR RAČUN: DE62512207002000020103

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: +382 20/442 200