E-bank servis za pravna lica

Ovu uslugu možete koristiti sa svog radnog mesta, od kuće ili sa bilo kog drugog mjesta, bilo kada u toku dana, bez obzira na radno vrijeme banke.

Osnovni uslov za korišćenje e-bankinga:
- računar određenih karakteristika
- konekcija na Internet
- otvoren tekući račun u Ziraatbank Montenegro

Korišćenje e-banking usluge Vam omogućava:

- Brz i pouzdan način za obavljanje platnog prometa
- Jednostavna upotreba aplikacije;

Neophodna dokumentacija:

- zahtjev ( pristupnica i podaci o ovlašćenom korisniku ) za korišćenje e-bankinga,
- ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva za pravna lica

U sklopu ovog servisa, Banka je svojim klijentima omogućila uvid u stanje na svojim računima i putem SMS-a, fax-a ili e-mail obavještenja. Koristeći ove servise, dobijate informaciju o prilivima i odlivima sa vašeg računa na način koji vama najviše dogovara.

Uz navedenu dokumentaciju, dobijate i uputstvo za aktivaciju usluge, dok na sajtu banke imate dostupno i kompletno uputstvo.